top of page
Far og søn

FORÆLDRE OG BØRN

Ønsker du færre konflikter og mere nærhed og samhørighed med dit barn?

Har du brug for hjælp til at få styr på forvirrende tanker og følelser i forbindelse med dit barns trivsel og udvikling?

Er du bekymret for dit barns trivsel og udvikling, og har du brug for professionel sparring?

Reagerer dit barn udad eller indad på en måde, der bekymrer dig og føler du dig magtesløs?

 

"Vi har sparret med Rikke igennem 6 måneder og har været meget glade for hendes hjælp. Med Rikkes hjælp er konflikterne med vores to børn blevet langt færre, og de som stadig er der, er slet ikke så låste længere. Især vores yngste barn er blevet meget mere glad og udadvendt. I det hele taget har Rikkes tilgang til børn og hendes store evne til at gennemskue og formidle gjort, at vi har lært meget om selv og ikke mindst om vores 2 børn. Varm anbefaling her fra!" Jonas og Anne, Journalist og bygningskonstruktør

På bagrund af mange års erfaringer med - ud fra et anerkendende perspektiv -  at arbejde med børns trivsel og udvikling, solid viden om psykologiske teorier og metoder og en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang, coacher og vejleder jeg forældre og andre primære omsorgspersoner om problematikker i relation til børns trivsel og udvikling.

Forældre og andre primære omsorgspersoner oplever typisk, at de via samtaler med mig får:

  • En helhedsforståelse af deres og barnets problematik

  • Et trygt rum, hvor de får oplevelsen at kunne dele deres frustrationer og bekymringer i relation til der barns trivsel og udvikling

  • Nye og alternative perspektiver på deres og barnets situation

  • Øget forståelse af de mekanismer som udfordrer dem, og af hvordan de komme ud af fastlåste mønstre og situationer med deres barn

  • Helt konkrete råd og eksempler

  • Øget ro og overblik

  • Mindre afmagt og mere energi

  • Færre konflikter og mere nærhed med deres barn​​


Forældre og børn: About Me

I det nedenstående kan du orientere dig i mulige eksempler, og i hvordan jeg arbejder med dem:

Færre konflikter og mere nærhed med dit barn

Konflikter mellem børn og voksne tærer på alles kræfter, mens oplevelsen af nærhed og samhørighed giver energi og livskraft. Samtidig kan konflikter være udviklende, hvis børn og voksne lærer af dem og den vej rundt være adgangsbillet til større nærhed og samhørighed.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at arbejde med anerkendende relationer mellem børn og voksne og de forestillinger og fortællinger, som kan gøre det vanskeligt for den voksne at møde børn anerkendende, kan jeg som pædagogisk psykologisk rådgiver støtte dig i, hvordan du kan håndtere konflikter med dit barn på en måde, der er udviklende for jer alle og som skaber en oplevelse af nærhed og samhørighed med dit barn.

  • Hjælp til at styrke dit barns trivsel og udvikling

Når ens barn ikke trives, kan det give det anledning til meget smerte, magteløshed, forvirring og bekymring, og det er derfor vigtigt at få taget hånd om situationen både for din og barnets skyld.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at arbejde med børns trivsel og udvikling og en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang, kan jeg som pædagogisk psykologisk rådgiver  støtte dig i, hvordan du kan styrke dit barns trivsel og udvikling.

Eksempelvis kan vi arbejde med, hvordan du kan indgå i relationer med dit barn, som styrker barnets selvværd, tro på sig selv og lyst til at lære, og hvilke faktorer i barnets liv der måske skal tages hånd om, for at der er de bedst mulige vilkår for barnets trivsel og udvikling.

Da jeg arbejder ud fra en holistisk forståelse af mennesket, og dermed en forståelse af at biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer spiller sammen og gensidigt påvirker hinanden, kan vi endvidere  - i fald du finder det relevant - arbejde med, hvordan du kan justere biologiske faktorer som barnets kost, så den giver barnet de bedste forudsætninger for at have det godt, trives og have lyst til og overskud til at lære.

  • Svære valg i forbindelse med dit barns trivsel, udvikling og liv

At skulle tage et stort valg på sit barns vegne kan være en forvirrende og uoverskuelig proces, hvor tankerne kan køre i ring, og man kan føle sig afmægtig og ensom.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at arbejde med børns trivsel og udvikling og en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang skaber jeg et trygt rum, hvor du dels støttes i at strukturere dine tanker, overvejelser og følelser og i at mærke efter inden i dig, hvad der føles rigtigt, og dels vejledes i hvad der ud fra et pædagogisk psykologisk blik kan være af muligheder og begrænsninger, så du sikres de bedste forudsætninger for at tage et valg på dit barns vegne.

Forældre og børn: Welcome
bottom of page