top of page

HVORDAN ARBEJDER JEG

Jeg tilbyder nænsomme, effektive og udviklende samtaler, hvor jeg både er aktivt lyttende og rådgivende.


Det aktivt lyttende handler om, at det dig der har svarene, og her er det er min opgave at stille åbne spørgsmål, der hjælper dig til at reflektere over, mærke efter og sætte ord på svarene.

¨

Det rådgivende handler om, at jeg enten guider og kommer med råd, eller at jeg indkredser og sætter ord på de dilemmaer og udfordringer, som du står overfor og udpeger sammenhænge og mønstre, der kan styrke din forståelse af og forudsætninger for at gøre noget ved situationen og ikke mindst at udvikle dig i den retning du drømmer om.

Som pædagogisk psykologisk rådgiver  arbejder jeg ud fra en holistisk forståelse af mennesket. Det vil sige, at jeg ser mennesket som en helhed, hvor biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer gensidigt påvirker hinanden og alle har betydning for, hvordan mennesket oplever, føler, tænker og handler, og at jeg arbejder ud fra en tilgang, hvor de psykologiske teorier og metoder, som jeg bruger, kommer an på det menneske, der sidder overfor mig.

I min praksis er jeg er grundlæggende inspireret af en anerkendende og narrativ tilgang.

Det anerkendende betyder, at jeg har fokus på at skabe trygge og livgivende relationer, der får mennesker til at tro på sig selv, vokse og udvikle sig. I praksis betyder det, at jeg har fokus på at skabe en atmosfære, hvor du føler dig set og forstået, og hvor der er plads til lige præcis de tanker, oplevelser og følelser, som du står med.

Det narrative betyder, at jeg stiller nysgerrige og undersøgende spørgsmål, der får dig til at reflektere over dine tanker, oplevelser og følelser, og som støtter dig i at se dem som mulige fortællinger fremfor som sandheder. Denne spørgeteknik kan udvikle en større forståelse af hvem du er, hvorfor noget kan være svært for dig, hvad du gerne vil og ikke mindst hvilke fortællinger, der kan hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil.

Det er vigtigt at understrege, at forudsætningen for, at du får noget ud af samtalerne, er, at du har lyst til at  starte en udviklingsproces og også at det starter med at kigge på kan ændre sig undervejs i forløbet, da der netop er tale om at igangsætte en lærings- udviklings- og forandringsproces.

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at mit indiskutable udgangspunkt er, at forudsætningen for at der kan foregå en læring, udvikling og forandring, er, at du føler dig tryg. Derfor handler den første session også om, at vi skal finde ud af, om vi har god kemi, og om vi sammen kan skabe et trygt og udviklende rum for dig.

Jeg arbejder i henhold til psykologlovens krav om tavshedspligt. Det vil sige, at jeg har tavshedspligt, og at du derfor kan have tillid til, at de oplysninger, som du giver mig, ikke videregives til andre.

https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/tavshedspligt/


Jeg efteruddanner mig løbende og får supervision på månedlig basis.

Jeg tager kun en opgave, hvis jeg mener, at jeg kan hjælpe dig. I nogle tilfælde kan det undervejs vise sig, at du har brug for anden eller yderligere hjælp, og i de tilfælde er det mit ansvar at henvise dig videre til relevante samarbejdspartnere.

Hvordan arbejder jeg: About
bottom of page