HVORDAN ARBEJDER JEG

Jeg tilbyder enkelte sessions eller forløb, hvor jeg både rådgiver og coacher

Forskellen på at coache og rådgive er, at coaching handler om, at du har svarene, og her er det er min opgave at stille åbne spørgsmål, der hjælper dig til at reflektere over, mærke efter og sætte ord på svarene.

Rådgivningen handler om, at jeg enten guider og kommer med råd, eller at jeg indkredser og sætter ord på de dilemmaer og udfordringer, som du står overfor og udpeger sammenhænge og mønstre, der kan styrke din forståelse af og forudsætninger for at gøre noget ved situationen og nå dine mål.

Som pædagogisk psykologisk rådgiver og coach arbejder jeg ud fra en holistisk forståelse af mennesket. Det vil sige, at jeg ser mennesket som en helhed, hvor biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer gensidigt påvirker hinanden og alle har betydning for, hvordan mennesket oplever, føler, tænker og handler, og at jeg arbejder ud fra en tilgang, hvor de psykologiske teorier og metoder, som jeg bruger, kommer an på det menneske, der sidder overfor mig.

I min holistiske praksis er jeg er grundlæggende inspireret af en anerkendende og narrativ tilgang til coaching og rådgivning.

Det anerkendende betyder, at jeg har fokus på at skabe trygge og livgivende relationer, der får mennesker til at tro på sig selv, vokse og udvikle sig. I praksis betyder det, at jeg har fokus på at skabe en atmosfære, hvor du føler dig set og forstået, og hvor der er plads til lige præcis de tanker, oplevelser og følelser, som du står med.

Det narrative betyder, at jeg stiller nysgerrige og undersøgende spørgsmål, der får dig til at reflektere over dine tanker, oplevelser og følelser, og som støtter dig i at se dem som mulige fortællinger fremfor som sandheder. Denne spørgeteknik kan udvikle en større forståelse af hvem du er, hvorfor noget kan være svært for dig, hvad du gerne vil og ikke mindst hvilke fortællinger, der kan hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil.


Helt konkret foregår coachingen og rådgivningen via en samtale mellem dig og mig enten i form af et fysisk møde, over telefon eller online. Hvis det er et fysisk møde - og det giver mening for dig  - vil jeg ofte bruge redskaber i form af brainstorming, mindmaps, tegninger og skemaer til at indkredse, definere visualisere og konkretisere, hvad det er, vi finder ud af sammen.

Den første session vil typisk handle om, at vi sammen afdækker og præciserer hvilket mål eller tema, du gerne vil arbejde med, hvordan du gerne vil arbejde med det, og hvordan jeg bedst kan støtte dig i den proces.

Derefter vil der typisk være et forløb på ca. 5 gange og måske mere alt afhængig af, hvad det er, du gerne vil arbejde med, og hvilken form for støtte du har brug for.

Det er vigtigt at understrege, at forudsætningen for, at du får et udbytte af coachingen og rådgivningen, er, at du er motiveret for at arbejde med det givne mål eller tema, og at målet/temaet også kan ændre sig undervejs i forløbet, da der netop er tale om at igangsætte en lærings- udviklings- og forandringsproces.

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at mit indiskutable udgangspunkt er, at forudsætningen for at der kan foregå en læring, udvikling og forandring, er, at du føler dig tryg. Derfor handler den første session også om, at vi skal finde ud af, om vi har god kemi, og om vi sammen kan skabe et trygt og udviklende rum for dig.


Jeg arbejder i henhold til psykologlovens krav om tavshedspligt. Det vil sige, at jeg har tavshedspligt, og at du derfor kan have tillid til, at de oplysninger, som du giver mig, ikke videregives til andre.

https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/tavshedspligt/


Jeg efteruddanner mig løbende og får supervision på månedlig basis.

Jeg tager kun en opgave, hvis jeg mener, at jeg kan hjælpe dig. I nogle tilfælde kan det undervejs vise sig, at du har brug for anden eller yderligere hjælp, og i de tilfælde er det mit ansvar at henvise dig videre til relevante samarbejdspartnere.