top of page
Sat on the Rocks

UNGE OG STUDERENDE

Kæmper du med lavt selvværd, og har du brug for et trygt rum, hvor kan få følelsen af at tro på dig selv, vokse og udvikle dig?

Kæmper du med stress, angst eller depression og føler du dig magtesløs?

Kæmper du med følelser og tanker som er uhåndterbare og har du brug for professionel hjælp?

Har du svært ved at finde dig til rette på dit studie eller kæmper du med manglende motivation?

Er din opgave, dit bachelorprojekt eller dit speciale blevet uoverskueligt?

Det har været fantastisk, og tankevækkende at snakke med Rikke. I og med, at jeg tog kontakt til hende da jeg havde det sværest, så kan jeg virkelig godt mærke forandringen hver gang vi snakker. Rikke er nok den bedste coach man kan finde. Hun er så hjælpsom og empatisk hele vejen igennem. Man går fra at have hendes støttende stemme i baghovedet undervejs, hvilket hjælper en med at styrke sin egen. Hun er meget opmærksom på de ting man deler med hende, og giver plads til alt. Man glæder sig altid til en session med hende, hvilket er et godt tegn på hvor fantastisk hun er til sit arbejde. Hun har virkelig hjulpet mig med mere end det jeg kom med i starten, og det vil jeg altid være taknemmelig for”.  Ung kvindelig studerende på 22 år

Unge og studerende: About Me

Jeg har mange års erfaringer med at hjælpe unge og studerende. Typisk oplever de at de via samtaler med mig får: 

 • Et trygt rum, hvor de får oplevelsen at blive forstået, vokse og udvikle sig

 • Nye og alternative perspektiver på deres situation

 • Øget forståelse af de mekanismer som udfordrer dem, og af hvordan de komme videre i livet

 • Øget forståelse af og konkrete redskaber til at håndtere at være ramt af ensomhed, stress, angst og/eller depression 

 • At de bliver bedre til at mærke og handle på, hvad der er godt for dem selv

 • At de bliver bedre til at sætte grænser

 • Øget ro, overblik og energi 

 • Øget selvværd

 • Øget tro og håb

EKSEMPLER PÅ MULIGE PROBLEMATIKKER  I RELATION TIL UNGE OG STUDERENDE

 • Lavt selvværd

De fleste unge mennesker slås med lavt selvværd på en eller anden måde (og det er min erfaring at det gør de fleste ældre også). I min optik hænger det vi kalder lavt selvværd nemlig ikke kun sammen med, hvordan vi er blevet mødt af vores omgivelser som børn, men også om at vi alle her og nu lever i en kultur, som er gennemstrømmet af et fokus på vurdering og præstation fremfor medfølelse og indlevelse. Sammen udforsker vi, hvordan du kan blive bedre til at møde dig selv opbyggende og omsorgfuldt fremfor dømmende og vurderende og du vil opleve, hvordan et sådant skift i tilgang til dig selv (og dine omgivelser) kan styrke dit selvværd og din evne til tro på dig selv i det daglige såvel som i svære situationer.

.

 • Stress, angst og depression

Antallet af unge der kæmper med stress, angst og depression er forsat stigende - så kigger du med her, er du ikke alene. I min praksis samarbejder jeg med dig om at udforske de tanker og følelser, der ligger bagved din stress, angst eller depression og i at se dine tanker og følelser som mulige fortællinger, der kan svares igen med andre fortællinger om, hvem du er, hvordan omverdenen oplever dig og hvordan du kan opleve omverdenen. Samtidig arbejder vi med helt konkrete redskaber til, hvad du kan gøre når din stress, angst eller depression bliver så overvældende, at du ikke ved hvad du skal gøre, så du langsomt, men sikkert bliver bedre til at passe på dig selv også i de mest tilspidsede situationer

 • Studieteknik og opgaveskrivning

At læse på en mellemlang eller lang videregående uddannelse er udfordrende på mange måder. Mange oplever, at de ikke ved, hvordan de skal få læst alt det materiale, som står i pensum, at det kan være vanskelig at holde fri med god samvittighed, og at kravene til opgaver og eksamener er svære at gennemskue.

Med udgangspunkt i en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang støtter jeg dig i lige præcis de problematikker, som du oplever, at du har i forbindelse med studieteknik og

opgaveskrivning. Sammen finder vi en vej, som giver dig redskaberne til at håndtere pensum- og opgavekrav, så du får de bedste forudsætninger for at lære og udvikle dig på dit studie.

Da jeg arbejder ud fra en holistisk forståelse af mennesket, og dermed en forståelse af at biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer spiller sammen og gensidigt påvirker hinanden, kan vi endvidere - i fald du finder det relevant - arbejde med, hvordan du kan justere på biologiske faktorer som kost og søvn, så de giver dig de bedste forudsætninger for at holde humøret oppe og have lyst og overskud til at lære.

 • At være i og navigere i den akademiske verden


At være i og navigere i den akademiske verden er svært for rigtigt mange studerende.

Kravene til hvor meget, man skal nå og kunne, er høje, miljøet er ofte præget af konkurrence og paradigmekampe, og samtidig kan de akademiske koder være svære at gennemskue ikke kun i forhold til snævert faglige aspekter, men også i forhold måderne man er sammen på.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at coache og vejlede studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser i at forstå de akademiske koder og navigere i den akademiske verden, støtter jeg dig i lige præcis de problematikker, som du oplever, at du har i forbindelse med at være i og navigere i den akademiske verden.

Sammen finder vi en vej, som giver dig fortællingerne og redskaberne til at være på studiet på en måde, der er sund og hensigtsmæssig for dig.

 • Bacheloropgave- og specialeskrivning


At skrive bacheloropgave eller speciale kan være en uoverskuelig og ensom proces.

Mange studerende oplever, at de mister overblikket over opgaven, at de har svært ved at skabe den røde tråd, og at de mister lysten og/eller overskuddet til at gøre opgaven eller specialet færdigt.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at coache og vejlede studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser i processer omkring bachelor- og specialeskrivning, støtter jeg dig i lige præcis de problematikker, som du oplever, at du har i forbindelse med din proces med at skrive din bacheloropgave eller dit speciale.

Sammen finder vi en vej, som giver dig redskaberne til at gennemføre din proces og aflevere din opgave eller dit speciale på en måde, der er så sund og hensigtsmæssig for dig som muligt.

Unge og studerende: Welcome
bottom of page