top of page
Meditation by the Sea

FYSISK OG MENTAL SUNDHED


Er du ramt af stress, og ønsker du en holistisk tilgang til din situation?

 

Kæmper du med fysiske symptomer som er ikke diagnosticerede og/eller ubehandlede?

Lever du med kronisk sygdom, og føler du dig ensom og magtesløs?

Er du træt af at være træt?

Er du ramt af hjernerystelse, og har du brug for et trygt og udviklende rum, hvor du kan arbejde med strategier til at få det bedre?

 

Vil du gerne tabe dig, og ønsker du en holistisk tilgang til det at træffe sunde valg?

På bagrund af erfaringer og viden fra mit eget langstrakte sygdoms- og helbredelsesforløb, solid viden om psykologiske teorier og metoder og mange års erfaringer med at igangsætte og støtte op om lærings- udviklings og forandringsprocesser tilbyder jeg samtaler om problematikker i relation til sundhed og sygdom.

Det skal understreges, at jeg ikke er behandler og derfor hverken udreder, diagnosticerer eller behandler sygdomme. Derimod er det min opgave at skabe et psykologisk udviklende rum, hvor du tilbydes kvalificeret sparring og relevante råd, så dine forudsætninger for at håndtere din sundheds- og sygdomssituation styrkes.

I det nedenstående kan du orientere dig i eksempler på mulige problematikker, og i hvordan jeg arbejder med dem.

Fysisk og mental sundhed: About Me
  • Stress

At blive ramt af stress og de fysiske og psykiske symptomer, som stressen medfører, kan være overvældende, utrygt og uoverskueligt. Samtidig kompliceres billedet af, at der oftest ikke bare er en enkelt årsag til stressen, men at det ofte handler om et samspil af forskellige faktorer på det personlige, relationelle, kontekstuelle og biologiske niveau.

Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra mit eget sygdomsforløb, hvor det at få ro og komme i balance har været en væsentlig forudsætning for at blive rask, og solid viden om psykologiske teorier og metoder støtter jeg dig i, hvordan du kan håndtere at være ramt af stress.

Eksempelvis kan jeg støtte dig i at finde ud af, på hvilket niveau eller hvilke niveauer det i første omgang giver mest mening for dig at sætte ind og sammen kan vi arbejde med hvordan du kan udvikle dig på måder og justere på ting i dit liv, der skaber et liv med øget ro og balance.  • Ikke diagnosticerede og ubehandlede fysiske symptomer

At stå med ikke diagnosticerede og ubehandlede fysiske symptomer kan være en meget ensom og utryg situation.

Med udgangspunkt i en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang støtter jeg dig i, hvordan du kan finde din egen vej til afklaring og handling.

Eksempelvis kan jeg hjælpe dig med at finde kræfterne og modet til at opsøge relevante steder, der kan hjælpe dig enten indenfor det etablerede behandlingssystem, indenfor det alternative behandlingssystem eller begge dele.

Ligeledes kan jeg støtte dig i at mærke efter i forhold til de ofte meget svære valg, man skal tage i forbindelse med udrednings- og behandlingsveje og i de tilfælde, hvor der allerede er lavet en behandlingsplan, kan jeg hjælpe dig med få overblik over og struktur på planen, så den kan fungere for dig i din hverdag på en så god måde som muligt.

  • At leve med kronisk sygdom

At leve med en kronisk sygdom kan være utroligt hårdt og ensomt. Udover at skulle leve med de fysiske og eventuelt også psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser af sygdommen skal man også ofte leve med folks manglende forståelse for, at man ikke kan blive rask. At det ikke er noget, som går over med tiden eller med den rigtige behandling.

Med udgangspunkt i solid viden om psykologiske teorier og metoder, coacher og vejleder jeg dig i, hvordan du kan finde en vej til leve med sygdommen og konsekvenserne af sygdommen på bedst muligt måde.

Eksempelvis kan jeg støtte dig i at finde redskaber til at håndtere, når sygdommens fysiske konsekvenser banker på, støtte dig i at få øget opmærksomhed på, om der er situationer, der henholdsvis mindsker og forværrer dine symptomer og ikke mindst bevidne din situation og sammen med dig udvikle hensigtsmæssige og energigivende forståelser af og fortællinger om din situation, hvilket kan være utroligt vigtigt og effektfuldt i de situationer, hvor du oplever, at forståelsen fra omgivelserne er begrænset.

  •  Træthed og manglende energi

Træthed og manglende energi kan medføre, at livet kommer til at handle om at overleve fremfor at leve og er derfor vigtigt at få gjort noget ved.

Træthed og manglende energi kan skyldes mange faktorer, og ofte spiller faktorerne sammen.

På det personlige niveau kan det eksempelvis handle om negative tanker, der dræner dig for energi. På det relationelle niveau kan det eksempelvis handle om usunde relationer, der tærer på dine kræfter.

På det kontekstuelle niveau kan det eksempelvis handle om vilkår i dit arbejds- eller privatliv, der ikke er optimale, og endelig kan det på det biologiske niveau handle om ubalancer i din krop, der skal genbalanceres via nogle livsstilsændringer.

Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra mit eget sygdomsforløb, hvor kronisk træthed har været et kernesymptom, og en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang støtter og rådgiver jeg dig.

Eksempelvis kan jeg støtte dig i at finde ud af, på hvilket niveau eller hvilke niveauer det i første omgang giver mest mening for dig at sætte ind, og sammen kan vi arbejde med, hvordan du kan udvikle dig på måder og justere på ting i dit liv, der skaber et liv med mindre træthed og øget energi.

  • Hjernerystelse (postcommotiosyndrom)


At blive ramt af en hjernerystelse og specielt at få senfølger af den kan være en utryg, ensom og angstfyldt situation at stå i. Udover at skulle være/leve med de daglige fysiske symptomer som hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse, koncentrationsbesvær og lyd- og lys følsomhed, går man ofte med stressende tanker om, hvornår det mon bliver bedre, og om det nogensinde går væk?

Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra mit eget sygdomsforløb med gentagne hjernerystelser og solid viden om psykologiske teorier og metoder, støtter og rådgiver jeg dig i, hvordan du kan håndtere at være ramt af senfølger af en hjernerystelse.

Sammen skaber vi et trygt rum, hvor der er plads til dine oplevelser af de fysiske symptomer og til dine tanker og eventuelle bekymringer i forhold til din situation.


Selve det at få sat ord på din situation og blive spejlet i den kan nemlig være med til at give den ro, som er så vigtig i forhold til at komme sig. Ligeledes kan vi arbejde med strategier og øvelser til at skabe ro i din hverdag og i dine tanker, og med hvordan faktorer som kost, søvn og motion kan være med til at give dig og din krop de bedste forudsætninger for at komme sig.

  • Kost, træning og vægttab

Med en baggrund som tidligere danser, et sygdomsforløb, der tvang mig til at lægge min kost og træning om og en åben, ikke-dømmende og nysgerrig tilgang coacher og vejleder jeg om kost, træning og vægttab med udgangspunkt i en holistisk forståelse af sundhed.

Det vil sige, at sundhed i dette perspektiv ikke bare handler om viden om, hvad der er sundt ud fra et biologisk perspektiv, men også om at have forudsætningerne for at kunne træffe sunde valg og om se sunde valg som udtryk for balanceringer mellem biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer.

Sammen indkredser og definerer vi hvilke sunde valg, du gerne vil blive bedre til at træffe, og hvilke forudsætninger der skal til for, at du kan træffe disse valg og ikke mindst holde fast i dem.

Fysisk og mental sundhed: Welcome

“There is not and never has been one single way to health such as in all times and in all places and with all people, it will always work. Life, and disease, and the journey to wellness are much more complex and challenging than that ”

Herbspecialist, Stephen Buhner, 2015

Fysisk og mental sundhed: Quote
bottom of page